News > ‘Shah Rukh mei pura Hindustan basta hai’

‘Shah Rukh mei pura Hindustan basta hai’

Indian Express | 12/10/2021 10:15 PM | Click to read full article

Earlier this week, writer Akhil Katyal wrote a poem on Shah Rukh Khan.

"Wo Kabhi Rahul hai, kabhi Raj Kabhi Charlie toh kabhi Max Surinder bhi wo, Harry bhi wo Devdas bhi aur Veer bhi Ram, Mohan, Kabir bhi Wo Amar hai, Samar hai Rizwan, Raees, Jehangir bhi Shayad isliye kuch logon ke halak mein fasta hai Ki ek Shahrukh mein pura hindustan basta hai."

-